Đợi chiều, Đi theo một câu thơ-CAO VĂN TAM

Đ  Ợ  I     C  H  I  Ề  U.

 

Bữa hôm ấy nắng vàng đi lạc nẻo.

Về phương này trầm mặc những xa xôi.

Xơ xác gió lưng chừng trời bối rối.

Để bây giờ vời vợi cuối chân mây…

 

 

 

ĐI  THEO MỘT CÂU  THƠ

 

“Nay đào đã quyến gió đông
Phù dung lại nở bên sông bơ sờ.”
[CHINH  PHỤ  NGÂM, bảng Nôm / Đoàn Thị Điểm]

 

Qua sông ngắm đóa phù dung.

Bến mơ chiều tím khôn cùng ngẩn ngơ.

Bơ sờ ngộ buổi ban sơ

Tình như sương đọng non tơ giữa dòng.

 

Sông sâu con nước đã ròng

Lòng ai dâu bể bên triền sóng xưa.

Mốt mai gió cuốn chiều mưa,

Mốt mai nẻo thuộc có vừa.

Mốt mai đợi chút duyên thừa phù dung…

 

Giã từ Lính Thú buông cung,

Lặng nhìn chinh phụ bên khung cửa chờ…

Người về nối lại duyên tơ.

Trăng soi vằng vặc đêm mơ Châu Trần…

 

Trăng xa mây lại rất gần

Thương hoài gốc hạnh bên sân gió lùa

Đêm dài trăng dọi song thưa

Thương phù dung thuở gió mưa dập vùi…

 

Please follow and like us: