Động-VŨ TRỌNG QUANG

 

Thế giới lên cơn động cực lớn

động đất nứt trái đất động dịch tràn thảm

con người động mạnh con ngươi nức nở

không duy chỉ những viên đạn bọc đường và không bọc

Còn đó còn đó xung đột miên viễn

những trái phá sa’ng bầu trời đen dầy thêm đêm khốc

tận thế run rẫy dự báo thời tiết

cơn sấm động tuyệt chủng từ cổ đại

Chỗ nằm sớm mai nóng vội

mùi thân thể chim quen chậu bám riết róng

tình yêu lớn phải bấu mạnh vào vai

tình yêu lớn không thủ tục tân hôn

Bấu mạnh vào nhau vội vã

môi kề môi toan tính

như âm mưu lớn lao

sợ mai sau sao mai không mọc

Hãy nằm xuống choàng yêu

động chân giường chuyển động

sợ có thể đến lúc nào không thể

 

Please follow and like us: