Những mảnh vỡ của loại tái sinh-TIM J. BRENNEN, KHẾ IÊM chuyển ngữ


Những dấu vết của rác ngoài không gian, những
mảnh đá băng, có thể
tiếng nói thầm của Chúa –
những mảnh vụn sao chổi, những hạt
cát. Mỗi người yêu đều
có vấn đề;
đời sống tùy thuộc
những mẫu thanh lịch
rượu lậu & xương dế,
sự tan biến & loài chim nào đó
bay thiên di bắc nam dừng lại
kiếm mồi; không có gì từng mùa
trong gió giúp thăng hoa tưởng tượng
và tất cả những kính vạn hoa
tùy thuộc những ảnh điểm.
dễ dàng như nhướng
mắt hay chỉ ngón tay.
tự do lựa chọn
thường lầm lỗi bởi
chỗ uốn của đơn vị âm tiết dactyl (*)

 

(*)dactyl là một đơn vị nhịp điệu gồm 3 âm tiết: âm tiết đầu kéo dài nhất, âm tiết thứ hai ngắn nhất và âm tiết thứ ba trung bình. sự thở ra tương đương với mỗi âm tiết, sự hít vào tương đương với chỗ ngừng nghỉ. Sự tùy thuộc những âm tiết vào nhóm âm tiết là vòng hơi thở (respiration vurve).

 

 

 

 FRAGMANTS OF A REPRODUCTIVE
SPECIES
Trails of space trash, bits
of rock ice, maybe
a whisper of God’s voice –
comet debris, grains
of sand. Everyone who loves
has a problem;
life depends
on elegant patterns:
moonshine & cricket bone,
extinction & certain birds
flying in loop migration who stop
to replenish; seasonal nought
in wind aids flight of fancy,
and all kaleidoscopes
depend on pixels.
It may be as easy as rolling
the eyes or pointing.
Freedom of choice
is often in err by the curve
of a dactyl

Please follow and like us: