Gom sáng-CHIM HẢI

rổ mặt trời đè lên đốm cuối năm

khoảnh khắc

biển rách và tôi rách

 

cầm trái tim săm soi

màu nhiễu

ánh sáng cứng

hụt hơi

tìm một mênh mông

 

chảy từng thân thế mặn

nén khát vọng đầu đêm

biển không đen

một bó thời gian

chờ chết

 

những cụm tối

bức tiếng nói

tước đoạt ngưỡng nghe

tước đoạt độ từ cảm

bưng biển dập cơn cuồng

rừng cháy và tôi cháy

 

cự ly gần

ánh mắt rỗng

bước đi không chạm đất

làm sao ra khỏi hướng chết

Please follow and like us: