Một Tây Cốc-Nhận một đêm đau-NGUYỄN VĨNH TUYỀN

LGP tặng Vtt
1.
Có một đêm Tây Cốc
không biết vì sao ta lại ở đây
ngột ngạt?
bức, oi?
…sắp
bão giật
…sắp
mưa rây
sao phăng phăc – im
sao rã rời – ngạt thở
sao hụt hơi – không nước
không mưa?
Hãy phụt nước từ lòng đất lên trời. Là được!
mưa như vậy mới Hả Người; bung mủ
kho bụng đất triệu triệu năm lưu ủ
nóng bỏng,
sôi nồng hôi hổi… nước.
Máu tươi !
Tôi ơi Tôi…
đương Tây Cốc núi đồi
chiều qua chỗ ngồi gặp đau Chân Mộng
gặp Trung Du – phúc họa Đại An ư?
giữa Biển đang bơi
hay
giữa Đồi đang chạy
quay đầu là Bờ
hay
dừng lại Hàn-Yên
không
…và Không
lạc-lẫn sẽ là Điên!?…
một! Một tôi chết tại đây. Chắc tiện?!..
một! Một tôi
quá
Thông Thái?
hay
Đại Ngu!
bảy mươi ba mùa đời
một Sắc?
một Không!…
ngán
rỗng
cạn Nghĩa, mẻ Tình – nát nhàu rồi… buông bỏ một kiếp tu…
2.
Đêm không ngủ
tái hiện đêm Chân Mộng
Anh Em tôi thủa chặt nứa cùng Cha
một chín sáu ba
hay 1965
gốc nứa phạt – mũi lao Anh trên Em dưới
vầng trán Người trau – 1+1 = 3 …tứa máu
ván cờ người… Em ơi
Anh khóc
Em cười
Giập giập đầu xin lạy chú buông tha
bố con anh đương lạc đường lẫn lối
nửa kiếp sống cộng kiếp đời. Công-Tội
điểm dừng Hàn-Yên, bến đỗ Quay-Đầu
câu cửa miệng – chết không nhắm mắt
buột mồm – bát nước múc nơi biển rộng…
được mùa lời “Văn-Hóa” hắt mặt nhau?
đau(?).. Đau… đau quá! Giời ơi…
3.
Rừng Nứa Cầu Hai – lưỡi dao tứa máu
bài toán Ván-Cờ-Người
…100 năm thương đau !
cơn mơ vừa xong lời nhắc nhở thấm sâu
Trời giận trên đầu
Đất hờn nứt toác dưới chân; trượt dốc
máu-mủ vẫn tuôn từ lòng đất phụt, loang
Người già người tụt vào hang
Rắn già lột xác đồng hoang, vườn nhà
Lạc đâu hồn vía tuổi Gà
Để đau xác-cốt mù lòa giận nhau
Giời cao, Trí Huệ… là đâu
Để đau mặt Đất xót đau ruột già
Xin đừng ruộm máu tang gia
Giời ơi!… Cãi vã… Tội già, Lỗi non
Trừng trừng, ngơ ngác lũ con
Đang tâm càn mép sói mòn niềm tin
– Hiểu ư(!)
– Không hiểu !
– con; NGƯỜI
nhúm NHAU tri thức…
đau TƯƠI – khóc TÀN (!)
Cờ tàn kết THẾ hạ màn
Một Mai Thiên hạ cơ man giọng cười…]
N328_Nguyễn Trãi,
Hanoi – 3h34 Ngày 25/5/2017
(30 tháng Tư Đinh Dậu)

 

Please follow and like us: