Ba người nữ một mùa thu-ĐỖ QUYÊN

 

 

  1. Tứ chi 

 

 

Bài thơ bay lên bằng tất cả các chữ của mình
Thơ bay lên bằng tất cả đời mình 

 

 

5.1 

Tiếng yêu lạc trong các cuốn sách khảo cổ, các sổ nhà băng

tìm đường ra

Cho nó vé hai chiều kèm nhiều ẩm thực

Cho một mùa cây trái

vườn trinh nguyên

Nắng Bắc Cực lột mặt giả nhân

Nắng nhiệt đới bao che nụ cười vô lối

Tiếng yêu cần nắng

từ một thứ mặt trời ít tội lỗi

Hãy cho nó nguồn ngôn ngữ

cú pháp, tượng hình, từ câu và các dấu

đầy đủ

Nó tự hót

bài ca riêng trên quảng trường hạnh phúc riêng

Một giọng khàn thỏa mãn

các ô nhạc cuối cùng sót lại bữa tiệc đời

Hãy tổng vệ sinh các hệ thống chính quyền chính trị nghệ thuật văn minh

hàng tuần

mỗi thứ Bảy nếu được

Cho tiếng yêu có đủ không gian cất lên và không gian im lặng

Khi tiếng yêu sinh ra và chết đi

Che tai

Nhắm mắt

Ai khóc ai cười

Chỉ còn những cặp tình nhân

trơ trọi

những cặp tình nhân rã giọng
những cặp tình nhân mới hót

 

 

5.2

Những cánh lá khô hai đầu con dốc

Mặt đường ướt xua các bông tuyết

Xe van lên dốc thở gấp

Tôi nằm nghiêng

trời chao một cánh chim

 

Cuối dốc bạn có nghe tiếng gió

Không ghé vào tôi chiều này

Gió khi không khi có

Làm sao đừng mất mùa thu đang qua con dốc những cánh lá khô rải hai đầu 

 

 

5.3 

Tôi có bốn mươi lăm phút

chào hôn những chữ cuối cùng

Tôi có ba tiếng

đánh chửi hai câu lục bát lạc vận

Tôi có mười hai tiếng

đàm đạo ngang cơ cùng một đoạn nửa tự do nửa tứ tuyệt

 

Tôi có hai đêm để cưỡng để cưỡng

hiếp một bài hiếp một bài một bài

thơ tân hình thơ tân hình tân hình

thức thức thức thức thức thức thức thức

 

Tôi có nhiều tháng năm đầu ly hương

thương chết được dòng thơ hải ngoại

 

Tôi có nửa đời còn lại

ngoại hôn một thi pháp trường ca

 

Tôi không có thời gian nào

Một ý, một từ

Ðể giết thơ

Ðể giết thơ

Tôi không có thời gian nào

Một ý, một từ

Ðể giết thơ

Một ý, một từ

Tôi không có thời gian nào

 

 

[còn tiếp]

Please follow and like us: