Skunkdog: Đường phố không phải là đất dụng võ của anh

Skunkdog [1968] là một nghệ sĩ mà sự nghiệp không phải bình thường. Anh sinh ở Marseilles, Pháp, và nói ”nếu anh được sinh ra trong một lâu đài ”.
Đường phố không phải là đất dụng võ của anh ta , nhưng anh ta biết rất rõ về nó, đó là phòng thí nghiệm của anh ta ” đường phố [là] bức tranh có nhiều hình thức, không phải là duy nhất: nó được tạo ra bởi bọn người vandals, những kẻ rượt đuổi nhau, những nghệ sĩ graffiti. Marseille là một bảo tàng ngoài trời, đường phố có mọi thứ cho những ai biết nơi để nhìn ngắm”.
Nghệ thuật của anh ấy được tạo ra trong studio của anh ấy nhưng hầu hết được lấy cảm hứng từ đường phố. Cuộc gặp các nghệ sĩ graffiti của đoàn NWS [National Weather Service] ở Marseille ngay cả đã mở ra cho anh nhiều cánh cửa hơn. Điều này đã cho phép anh trở về ”với thực tại”: không tự mình [cảm thấy] quá nghiêm trọng, “trở về với những nền tảng: hội họa nên đến từ sự quyết tâm và bản năng con người. Tên tuổi tôi đã đi vào cuộc sống mọi người và mọi người [cũng] cho cuộc sống những gì tôi là (…) Tôi muốn lưu ý một sự thực rằng những kẻ vô danh của đường phố là những nghệ sĩ thực thụ, chính họ là những người [tặng] cho cuộc sống nghệ thuật đường phố và làm cho nó trở thành chính đáng, tôi đang cố gắng là nhân chứng cho điều này “.
.
Skunkdog is an artist with an unconventional career path. He was born in Marseilles, France, and says he was born “on the If castle”.
The street is not his territory, but he knows it well, it’s his laboratory “in the street, painting has many forms, it is not unique: it is made by vandals, taggers, graffiti artists. Marseille is an open air museum, the street has everything for those who know where to look”.
His art is created in his studio but it is totally inspired by the street. Meeting the graffiti artists of the NWS crew in Marseille has opened even more doors for him. This has allowed him to return “to reality” : not to take himself too seriously, to “return to the basics: painting should come from one’s gut and instincts. My nickname has come to life with them and they have given life to what I am. (…) I want to stress the fact that the anonymous of the street are the real artists, it is them who give life to street art and make it legitimate; I am trying to be an witness to that”.
XEM THÊM :
Please follow and like us: