Anh, em và sự khô cạn-TRẦN HẠ VI


khi em cạn khô đi cạn khô đi
khô khốc như từng mảnh ngói rời rạc
giữa những bận bịu bài giảng sinh viên liên lạc
bài kiểm tra phải chấm hộp mail đầy ứ phải trả lời

khi em cạn khô đi cạn khô đi
em hiểu anh nhiều hơn
em yêu anh nhiều hơn
em biết anh nhớ em nhiều hơn
khi anh cạn khô đi cạn khô đi

khi anh cạn khô đi cạn khô đi
giữa những ngày thiếu ngủ
những ca trực 24 giờ
bơi giữa trăm nỗi buồn ngàn tuyệt vọng
những ánh nhìn cầu cứu
một cái níu tay không dừng được
dẫu giữa thời covid

anh cần uống em một giọt nước mát
anh cần uống em một dòng thơ trong
khi anh cạn khô đi cạn khô đi

đêm qua em mơ một giấc mơ đi lạc
có anh dẫn đường
chúng ta kề bên
tỉnh giấc một mình em luyến tiếc
đằm trong sóng nhớ tan vào dòng anh

khi nào chúng ta
cạn khô đi cạn khô đi
là khi
cần nhau nhiều nhất

09.04.2021

Please follow and like us: