Chợt nhớ loài người-LÊ ÂN

Hơn hai năm rưỡi ở nhà luẩn quẩn làm bảo mẫu âm thầm chăm sóc cho mẹ bằng cái tâm thức cù lao lắng lời mẹ ru xưa thao thiết một góc vườn quê ngoại…
 
Chợt nhớ loài người đang nhởn nhơ hay xô bồ ngoài khung cửa…bây giờ đã tiến hoá tới đâu…đã rụng bớt mấy cái đuôi thời trang ngoại vi không có chỗ dùng? Và những cái tòn ten hiện đại đôi khi lên cơn nghịch ngợm đòi chút cũ càng hoài niệm bâng quơ..
 
Hay mọc lại cái đuôi lông lá đột biến thế thời che đít thánh hiền lạc cõi tìm về nơi hóc đá sơ khai tàn lửa chia nhau vài miếng trăng buồn mà nguyền rủa tổ tiên thuở bầy đàn sao cứ sụp lạy cái bóng mặt trời chói gắt thờ ơ đổ trên lưng đời mà nhắm mắt cầu xin đi thẳng…
Please follow and like us: