Chẳng có điểm khởi đầu-LÝ THỪA NGHIỆP

Chẳng có điểm nào khởi đầu mùa
thu hay mùa hạ chẳng có
kết thúc nào là tận cùng
hãy bắt chước đàn nai bơi

qua sông hạnh phúc ở nơi
hớp nước ngọt bài thơ thứ
nhứt nơi hang đá giá lạnh
và tiếng chuông rung từ mạch

máu ngầm trôi thong thả trên
ghềnh đá mùa xuân rong tảo
xanh dưới rặng san hô nước
úc múa vũ khúc thái bình

dương cuộc hồi sinh năng lượng
mỗi chúng ta không ngừng
tăng trưởng mặc đám virus
háu ăn sông mekong vẫn

chở thóc về đồng bằng cữu
long cuộc rượu mờ trời trong
trái tim bằng hữu ơn đời
từng cốc nước mưa đám virus

chết tiệt sẽ chẳng có nơi
trú ẩn sẽ tiệt chủng trên
màu da di dân không biến
dạng chỉ đứt đuôi bầy nòng

nọc bơi lung tung trong đám
mưa bơ sữa thịt cá bơi
lung tung trong càn thát bà
thành trên trang kinh pháp hoa.

Please follow and like us: