Tò mò, Hột tình thất lạc-LÊ ÂN

TÒ MÒ
 
Em tò mò
Hồn vía tôi…
Tận tường dâu bể
Rồi thôi tò mò…
 
Từ khi cởi – mở
Đêm đò…
Tôi lây cái bệnh…
Tò mò bể dâu.
 
 
HỘT TÌNH THẤT LẠC
 
Tôi bỏ mặc
Những xa xôi.
Và quên lửng…
Giọt thơ rơi…
Lầm lỡ
 
Hột tình thất lạc
Nhiều năm…
Cũng vì
Trời – đất
Tra nhầm lỗ duyên.
Please follow and like us: