Ổ-VŨ TRỌNG QUANG

Gà cục tác hạnh phúc ổ rơm
nàng nắm chặt tay chàng vượt cạn ổ cạn
(ổ cứng toan tính ổ mềm)
người & người lo âu ổ dịch
thèm ổ bánh mì sự thật
chỉ vớt vát nửa ổ bánh mì sự thật
sao lắp đầy tự do ổ bụng
có thể lúc nào đó dịch biến
nửa ổ bánh còn chờ đợi
tiếp thêm hơi thở nồng ấm
ổ bánh mì SàiGòn đặc ruột thơm bơ
bầy chim vụt bay lên mây
ban phát phân chim xuống mặt đất hồi sinh
phương đường biên âm mưu bay lên trời
Na Tra rút gân rồng đau thấu
thả phân lan tỏa mùi độc
mùng năm tháng năm say cơm rượu nếp
biến đi biến đi sâu bọ lớn thời ôn dịch
Please follow and like us: