Giờ Khắc Của Sao Đêm, Đêm Nhạc Không Hoà Điệu- -FEDERICO GARCIA LORCA, NGU YÊN chuyển ngữ

Giờ Khắc Của Sao Đêm

Sư im lặng hoàn chỉnh của đêm,
một nốt nhạc trên khuông
vô tận.
Hoàn tất (1) bài thơ
dỡ dang,
bước ra đường lõa thể.
Bóng tối, đầy ẩn mật
tiếng dế đêm than van,
âm thanh
mang nỗi chết
lập lòe lửa ma trơi (*)
Nhạc ẩn trong ánh sáng
nghe thẩm thấu
hồn người.
Ngàn bộ xương bươm bướm
say ngủ giữa vườn nhà.
Một đàn gió tươi mát
trên dòng sông, thổi qua.

 


(1)Maduro: Mature: Hoàn thiện, hoàn tất.
(2) will-o-the-wisp: lửa ma.


 

Hora de Estrellas

El silencio redondo de la noche
sobre el pentágrama
del infinito.
Yo me salgo desnudo a la calle,
maduro de versos
perdidos.
Lo negro, acribillado
por el cantodel grillo,
tiene ese fuego fatuo,
muerto,
del sonido.
Esa luz musical
que percibe
el espiritu.
Los esqueletos de mil mariposas
duermen en mi recinto.
Hay una juventud de brisas locas
sobre el río.

 


Hour of Stars

The round silence of night,
one note on the stave
of the infinite.
Ripe with lost poems,
I step naked into the street.
The blackness riddled
by the singing of crickets:
sound,
that dead
will-o-the-wisp,
that musical light
perceived
by the spirit.
A thousand butterfly skeletons
sleep within my walls.
A wild crowd of breezes
over the river.

 

 

Đêm Nhạc Không Hoà Điệu


Trong đêm sâu thăm thẳm
cảnh vật không hòa âm
ngưng đọng dường ngái ngủ
trăng lên chừng nửa vầng.
Tiếng lạch mương phản đối im lặng,
bao trùm lên lau sậy đứng im,
và ếch nhái, chuyên báo tin bóng tối,
đã dường như mỏi mệt im lìm.
Từ quán rượu trong ngôi làng cũ
Điệu nhạc buồn lịm tắt theo ngày
rồi những ngôi sao già nua nhất
cũng mờ dần theo tiếng đàn Quay (*)
Gió lắng vào khe động
trong núi rừng mịt mờ
Cây Bạch Dương hiu quạnh
giũa đồng hoang như Pythagore
vói bàn tay trăm tuổi
tát mặt trăng lơ mơ.

 

El Concierto Interrumpido


Ha roto la armonía
de la noche profunda,
el calderón helado y soñoliento
de la media luna.
Las acequias protestan sordamente
arropadas con juncias,
y las ranas, muecines de la sombra,
se han quedado mudas.
En la vieja taberna del poblado
cesó la triste música,
y ha puesto la sordina a su aristón
la estrella más antigua.
E1 viento se ha sentado en los torcales
de la montaña oscura,
y un chopo solitario – el Pitágoras
de la casta llanura –
quiere dar con su mano centenaria,
un cachete a la luna.

 

The Interrupted Concert


Bản dịch của Catherine Brown.


The half moon, a fermata
somnolent and frozen,
mark a pause and splits
the midnight harmony.
Blanketed in sedge,
the ditches protest mutely,
and frogs, the muezzins of shadow,
have fallen silent.
In the old town tavern
the sad music stopped,
and the oldest of stars
has damped its hurdy-gurdy.
The wind has settled
in dark mountain hollows,
and a solitary poplar,
Pythagoras of chaste plains,
wants to lift up its hundred-year-old hand
and slap the moon in the face.

 

[trong LIBRO DE POEMAS]

 

Please follow and like us: