Mầm trăng, Nữ Chàm-LÊ ÂN

MẦM TRĂNG


Đốt cơn say thành lửa
Sưởi giọt tình liêu trai.
Nghe mầm trăng trong đá
Nỉ non ru kiếp người.
 
 
NỮ CHÀM
 
Khói sương lộng lẫy màu hưng phế
Ửng mùi đá cháy nữ chàm ơi…
Ta yêu bỡi tràng giang tiềm thức
Khoả làn hương du mục lượn ngang trời.
Please follow and like us: