Giọt nồng nàn , Màu tôi yêu -LÊ VĂN HIẾU

   Giọt nồng nàn 

Không gì trong hơn giọt nước mắt 

Không gì sạch hơn giọt nước mắt 

Nước mắt chứa đựng những ngọt ngào Chứa đựng những đắng chát 

Giọt nước mắt vui 

Giọt nước mắt buồn 

Giọt nước mắt cô đơn 

Có thể dỗi hờn em khóc 

Có thể hạnh phúc em khóc 

Chạm đến bến bờ yêu 

Là chạm đến giọt nước mắt 

Ta chiếc lá nồng nàn 

Hứng ngọt từ em… 

 

Màu tôi yêu 

Tôi có những người bạn da đen 

Da đen trên núi 

Trên núi gần với mặt trời 

Tôi có những người em tóc xoăn 

Tóc xoăn gần gũi 

Tóc xoăn như môi miệng em cười 

Da đen mà dịu 

Da đen mà hiền 

Tóc xoăn mà thật 

Không hề cong quăn 

Giá như tôi còn trẻ 

Tôi sẽ cưới người da đen 

Tôi cưới người da đen như tôi cưới   cái nụ cười chân thật 

Cái bụng chân thật 

Cái bụng chân thật trắng phau 

Tôi yêu cái tình yêu không màu… 

8.2.2018

Please follow and like us: