Bài thơ tự do buổi sáng-TRẦN DUY TRUNG

Cách nhìn thế giới của Trần Duy Trung có  
tính tích phân, thoắt một một âm ba  nghe thấy
toàn bộ những cung đàn, nó là tổng của những
nhiều cái nhỏ, một con sóng xô ngoài cửa sổ,
hay vẻ mong manh của một bông hoa dại, thơ là
khoảng không gian đẹp như nghìn đổ vỡ của đêm…
TVM

 

 

 

Dưới hoang tàn, những hàng rào thép gai

vẻ mong manh của bông hoa dại

 

nắng rót qua căn phòng

những con sóng xô ngoài cửa sổ

không gian,

đẹp như nghìn đổ vỡ

của đêm

 

Tôi thức dậy trong căn nhà bỏ hoang

cơ thể rỗng vang sáo thổi

gió reo trong buồng phổi

ngực tôi mở một cánh buồm:

 

Buổi sáng!

Please follow and like us: