Dệt ngày buông-NGUYỄN VĨNH TUYỀN

Pieter the Elder Bruegel /Netherlan

 

 

 

Ngày của cha tôi
Rụng rơi ký tự

Rụng rơi chuỗi hình ảnh
Không ngồi khâu sợi nhớ sợi thương
Không ngồi khâu tiếng còi tàu chìm sâu
Đêm trung du tối tăm
Những thị xã cơm nguội

Ngày của con tôi
Giờ đang dệt từng màu sắc
Nhiều mùa thành bốn mùa
Thời gian hai tư vạch
Vạn lời nén thành mấy chục ký tự

Những cuốn phim diễu hành qua tivi
Cuộc sống lẻ tẻ những bản tin thời sự

Tôi, nửa đêm
Ngồi cạnh cha tôi
Đốt từng đóm nhỏ lửa
Và nghe tiếng khóc của con
Tìm sữa…
Ngày của tôi, ngả nghiêng hai nửa
Một dệt vào, một lặng lẽ buông ra…

Please follow and like us: