Người của núi , Những chiếc bóng – LÊ VĂN HIẾU

Người của núi

Tặng gã vô danh & người gây mê ! 

 

Thật ra 

Ta không đau lắm em ạ 

Ta chỉ buồn thôi 

Thật ra 

Ta vẫn còn thở đấy em ạ 

Chỉ đôi lần muốn vỡ ngực thôi 

Thật ra 

Ta đang vui đấy em ạ
Bỡi vì em lấp lánh với nhiều người 

Thật ra 

Ta người núi – ta người đồi 

Yêu rất vụng 

Chỉ biết yêu nỗi đời 

Buồn là đi tắm rượu 

Buồn là ngửa mặt lên cười 

Buồn là vuốt nước mắt 

Ném lên trời chơi chơi… 

 

Những chiếc bóng 

Lấp lánh/ lấp lánh/ lấp lánh 

Những chiếc bóng lấp lánh 

Những bóng người 

Những bóng ma trơi 

Những bóng đứng lên 

Những bóng nằm xuống 

Những cánh tay đồng thanh 

Những bóng nức nở cười 

Những bóng sụt sịt khóc 

Những bóng no nê nhai bánh vẽ
Những bóng liêu xiêu say nước lã 

Chúng nó ôm nhau 

Chúng nó yêu nhau 

Quấn tối trời. 

Please follow and like us: