Bài Ca Mới, Mặt Trời Lặn -FEDERICO GARCIA LORCA, NGU YÊN chuyển ngữ

Bài Ca Mới


Buổi chiều nói: “Ta khao khát bóng đêm!”
Mặt trăng nói: “Ta khát khao sao sáng !”
Dòng suối trong cầu khẩn bờ môi mềm,
Và cơn gió khẩn cầu thêm hơi thở.
Tôi khao khát hương thơm và tiếng cười,
Tôi khát khao nghe những bài ca mới
không hát về hoa (*) không hát về trăng,
Và không hát những tình yêu tuyệt vọng.
Bài ca buổi sớm sẽ khuấy động
dòng nước mai sau đang im lìm
Với tràn đầy hy vọng
dậy sóng với đục trong.
Bài ca xán lạn và tĩnh lặng,
Cưu mang suy tư về thâm trầm,
hồn nhiên không khổ không buồn bã
thơ ngây không mộng không mơ màng.
Bài ca không cần lời
Chỉ là im lặng ẩn tiếng cười
(Đàn bồ câu mù mắt
bay vào chốn viễn khơi)
Bài ca chạm thấu hồn vạn vật,
và chạm vào hồn cơn gió bão,
Cuối cùng bài ca được nghỉ ngơi
trong con tim đón nhận đời đời.


(*) Lirios: Hoa Huệ Tây, còn gọi là hoa Kèn.

Cantos Nuevos

Dice la tarde: ‘¡Tengo sed de sombra!’
Dice la luna: ‘¡Yo, sed de luceros!’
La fuente cristalina pide labios
y suspira el viento.
Yo tengo sed de aromas y de risas,
sed de cantares nuevos
sin lunas y sin lirios,
y sin amores muertos.
Un cantar de mañana que estremezca
a los remansos quietos
del porvenir. Y llene de esperanza
sus ondas y sus cienos.
Un cantar luminoso y reposado
pleno de pensamiento,
virginal de tristeza y de angustias
y virginal de ensueños.
Cantar sin carne lírica que llene
de risas el silencio
(una bandada de palomas ciegas
lanzadas al misterio).
Cantar que vaya al alma de las cosas
y al alma de los vientos
y que descanse al fin en la alegría
del corazón eterno.

New Songs

Bản dich của J.L. Gill

The afternoon says: “I thirst for a shadow!”
The moon says: “I thirst for bright stars!”
The crystal clear fountain asks for lips,
And the wind for sighs.
I thirst for fragrance and laughs,
I thirst for new songs
Free of moons or lilies,
And free of dying loves.
A song of tomorrow that will disturb
The tranquil waters of the future.
And fill with hope
Its ripples and its slime.
A resplendent and tempered song,
Filled with thought,
Free of regrets and anguish,
And free of fanciful dreams.
A song without lyrical flesh that fills
Silence with laughter
(A flock of blinded doves
Cast into the unknown.)
A song touching the spirit of everything,
And the spirit of the winds,
A song that finally rests in the joy
Of the heart eternal.

 

 

Mặt Trời Lặn


Mặt trời lặn.
Hàng cây
như tượng, trầm tư.
Lúa đã gặt.
Bánh quay nước im ru
thấy thật buồn!
Con chó đồng quê
muốn cắn sao Kim
chồm lên sủa.
Sao sáng sẽ rơi xuống cánh đồng
như trái táo lớn.
Đàn muỗi – nguồn thơ của giọt sương –
bay, không gian tịch mịch.
Ánh sáng từ Penelope mênh mông
chiếu góc đêm rực rỡ.
“Con gái ơi, hãy ngủ ngon
con sói sắp tìm đến,”
cừu con kêu la.
“Bạn ơi, đã mùa thu chưa?”
Bông hoa nhăn nhó hỏi.
Bây giờ, mục tử về hang ẩn náu
trên núi, thật là xa xôi!
Bây giờ, bé gái đùa chơi
sau cánh cửa đóng kín,
nhà nhà vọng ra
bài hát yêu thương
đã thuộc lòng.

 

Se Ha Puesto El Sol

Se ha puesto el sol.
Los áboles
meditan como estatuas.
Ya está el trigo segado.
Qué tristeza
de las norias paradas!
Un perro campesino
quiere comerse a Venus, y le ladra.
Brilla sobre su campo de pre-beso,
como una gran manzana.
Los mosquitos – pegasos del rocío –
vuelan, el aire en calma.
La Penélope inmensa de la luz
teje una noche clara.
‘Hijas mías, dormid, que viene el lobo”,
las ovejitas balan.
“Ha llegado el otono, companeras?”,
dice una flor ajada.
Ya vendrán los pastores con sus modos
por la sierra lejana!
Ya jugarán las ninas en la puerta
de la vieja posada,
y habrá coplas de amor
que ya se saben
de memoria las casas

 

The Sun Has Set


Bản dịch của Catherine Brown


The sun has set,
and trees,
like statues, meditate.
The wheat has all been cut.
What sadness
in the quiet waterwheels!
A country dog
hungers for Venus
and barks at her.
She shines above her pre-kiss field
like a great apple.
Mosquitoes – Pegasuses of the dew –
wheel in the still air,
Light, that vast Penelope,
weaves a brilliant night.
“Sleep. my daughter,
for the wolf is coming,”
bleat the little sheep.
“Is it autumn yet, my friends?”
ask a crumpled flower.
Now shepherds will come with their nests
across the mountains, far away!
Now little girls will play
in the old inn’s door,
and the houses will hear
love songs they’ve long known
by heart.

 

[trong LIBRO DE POEMAS]

 

 

Please follow and like us: