Trăng cổ mộ, Eo Gió-LÊ ÂN

TRĂNG CỔ MỘ

      ( nhớ Hàn Mạc Tử )
Năm mươi năm… nhớ mà quên.
Sương là Ngọc. Suối là Tuyền… Đày thơ.
Năm mươi năm… Bỗng sững sờ
Bóng trăng ai giặt phơi bờ tương tư!
 
EO GIÓ
Đá tinh nghịch hở hang tình.
Nắng luồn eo gió nguyên sinh thì thầm.
Trăng non mưng mửng giấc mầm.
Huyền nhiên từng giọt huyền cầm duyên ai!
 
Please follow and like us: