Say, Giọt thơ- LÊ ÂN

SAY

 
Xưa mượn hoàng bào che cõi tạm
Vài ly vạn tuế chỗ ta ngồi…
 
Cơn say lộn kiếp nhờ em bán
Mua hộ mùa trăng đãi bể dâu…
 
 
GIỌT THƠ
 
Trần trụi đêm
Nhịp tình khuya lưu đày
khoả mùi từ bi.
Thấp thỏm cánh đồng
Thèm làn mưa hoan lạc…
 
U buồn trăng
lên cơn phồn thực…
Giọt thơ lang thang
Tiền kiếp một cõi về.
 
Ghềnh chiêm bao
Ly trăng đỏ
Và một người thiền
Tương tư.
Please follow and like us: