Giấc mơ, Sen nở mùa xuân-NGUYỄN THÁNH NGÃ

GIẤC MƠ

 

Tôi trồng giấc mơ thánh thiện

Như trồng một loài hoa thôi,

Đêm đêm giấc mơ bật nở…

Tỏa thêm hương sắc cho đời.

 

 

 

 

SEN NỞ MÙA XUÂN

 

Ao trong vắt

Đáy in bóng trời

Một đóa sen của mùa khô sót lại

 

Bùn đã già

Ngoan ngoãn trẻ thơ

Không một vật

Không bất ngờ

Con chuồn kim. Bay đến…

 

Thầm lặng ao trưa

Nắng xuyên tâm tưởng Phật

Từ bùn mà thoát lên

Rủ sạch…

 

Rồi thương bùn

Hạt sen lại rụng xuống

Hương bay đi

Chim tha đi…

 

Những mùa sen bật ngộ

Đem làn hương giải thoát đến trong đời…

 

 

 

 

 

Please follow and like us: