Sài Gòn trở về Sài Gòn-VŨ TRỌNG QUANG

“Ai ăn bánh giò xôi khúc không”
tiếng rao hồi sinh im lặng
bạo bịnh không trầm kha sẽ qua (chắc chắn)
trẻ nhỏ tung tăng trường nhỏ
trò lớn vui mừng lao vào cuộc chiến thi cử lớn
Hòn Ngọc Viễn Đông xuất hiện vết trầy xước
ngày tới sẽ trong suốt trong
nhà thờ nhà chùa vang tiếng chuông tín hiệu
gọi những bước chân tập hợp
hoạt cảnh rượt đuổi vi phạm ơi ới lòng lề đường
đám rác to đùng đầu chân cầu Ông Lãnh
thất tình buồn-quá/vui-quá thuê sách đọc
xấu đẹp tùy người đối diện
biểu tượng trung tâm mở bốn cửa thoáng
tiếng xe hú hoảng giảm vội
vòng rào buông lơi thông suốt
khăn che thiếu nữ giấu-mở tùy thích
ổ bánh mì thiết yếu băng qua không khí
phần cơm hộp sắp hàng băng qua không khí
những O đồng băng qua không khí
giá trị ngàn miếng khi đói
Sài Gòn – quê hương tôi
Quê hương tôi – Sài Gòn
Sài Gòn ơi Sài Gòn thiết
Sài Gòn không mạo phạm
ắt ung dung trở về
chữ hiện thực này xa chỗ thơ
niềm tin bình yên vĩ đại hơn thế
Please follow and like us: