Firewheel tháng bảy, chưa

.
tháng bảy chưa
qua hết dấu chân gió xé
mùa đông nằm lại
màu đỏ 15 cánh hỏa luân firewheel vĩnh viễn
những vòng xoay rời , đứt
mày , nằm lại
đêm trăng này dòng Yarra lạnh , ướt
.
tháng bảy chưa
kịp nhìn trái xoan mùa đông ngất ngưởng
chòm thiên lang rực cháy
đâu chuyến xe giang hồ này song tử ,
ngự phu
chưa hết nhớ mây trắng trời Phan Thiết
hè phố Nguyễn Hoàng đêm trôi vào inbox
Thanh cận nhắn
‘ Thiệp đã đi rồi’
.
tháng bảy chưa
uống hết xao lãng cơn say mưa thời gian
vô nghĩa
nét chữ dòng tản văn xua đàn bướm lượn
trùng dương
của trang lưu bút chất đầy thơ
của thời khắc nghi, hoặc
chẳng để làm gì
lịch sử của những dở dang
.
tháng bảy chưa
qua hết mùa trăng vượt biển
những đêm chưa rằm phiêu giạt
ngửa mặt tìm sao
Merang , Terengganu
40 năm sóng bờ nhấp , nhổm
.
nhớ Lương Sơn
và chén rượu Nùng đêm Hè
khúc sông tráng bạc
nhớ mày ,
thằng ” tiểu long ” múa liên hoa quyền của thầy Phi Sơn Nhạn
nhớ bar Đào Viên
đêm Noel năm nào
chanh rum đậu phụng da cá
dậy cơn say học trò nghi , tưởng
bò bún sân Ga
bánh căn xa lộ
có lúc không tiền trả trước bằng thơ
.
tháng bảy chưa
thơ mộng hết màu trăng đất khách
cố xứ chưa rằm
tro cốt trắng , không
mày nằm lại
.
tháng bảy chưa đi
nét bút trơ, khô
trang giấy cuối đời trống, lạnh
những hành trình gãy, đổ
mày nằm lại
.
mùa đông nứt đỏ
từng cánh firewheel
Sydney
25/ 07 / 2021

Please follow and like us: