Đàn ghi ta-FEDERICO GARCIA LORCA, NGU YÊN chuyển ngữ


Khi đàn ghi-ta bắt đầu
nghe ra ứa lệ u sầu giọt rơi.
Đập tan ly rượu đêm rồi
vỡ ly từ tạ giữa trời bình minh. (1)
Khi đàn thổn thức
tự tình.
Không ai ngăn nổi
vô hình thanh âm.
Không sao
tắt tiếng bổng trầm.
Cho đàn ứa lệ thì thầm hoang mang
nghe như nước khóc lan man
nghe như gió khóc than van não nùng
băng qua đồng tuyết lạnh lùng.
Không sao
tắt tiếng đàn thùng.
Khóc cho cách biệt
muôn trùng xa xôi.
Về Nam cát nóng phương trời
mong hoa Trà nở dâng đời đóa hương.
Mũi tên khóc nhắm vô thường
như chiều không có bình thường sớm mai
chim đầu tiên chết
trên cây.
Ôi, đàn ơi, hỡi, đàn này! biết chăng
Trái tim thương tích vĩnh hằng
bởi tay năm ngón điệu đàn flamenco.(2)

 

 

____
(1) Cách uống rượu ở tây Ban Nha, sau một đêm uống đến sáng, đập ly để chấm dứt.
(2)Nguyên bản câu chót: “por cinco espadas”. Bản tiếng Anh: “by five swords.”, nghĩa là năm lưỡi kiếm.
the last line cinco espadas translates out to five spades and refer to the flamenco guitar playing style
which uses all five fingers. five swords is a bad translation and would be better translated as five fingers.
(Pit Flyz).
Câu cuối của bài thơ, cinco espadas, dịch sang năm con Bích (bài Tarot, dùng bói toán) và có ý ám chỉ
một kiểu chơi flamengo của ghi-ta, dùng cả năm ngón tay để khảy đàn. Dịch sang năm lưỡi kiếm
không chỉnh nên dịch là năm ngón tay.

 

La Guitarra
Empieza el llanto
de la guitarra.
Se rompen las copas
de la madrugada.
Empieza el llanto
de la guitarra.
Es inútil
callarla.
Es imposible
callarla.
Llora monôtona
como llora el agua,
como llora el viento
sobre la nevada.
Es imposible
callarla.
Llora por cosas
lejanas.
Arena del Sur caliente
que pide camelias blancas.
Llora flecha sin blanco,
la tarde sin maсana,
y el primer pájaro muerto
sobre la rama.
Oh guitarra!
Corazón malherido
por cinco espadas.

 

 

The Guitar

Bản dịch của Cola Franzen


The weeping of the guitar
begins.
The goblets of dawn
are smashed.
The weeping of the guitar
begins.
Useless
to silence it.
Impossible
to silence it.
It weeps monotonously
as water weeps
as the wind weeps
over snowfields.
Impossible
to silence it.
It weeps for distant
things.
Hot southern sands
yearning for white camellias.
Weeps arrow without target
evening without morning
and the first dead bird
on the branch.
Oh, guitar!
Heart mortally wounded
by five swords

 

 

 

Please follow and like us: