Trong khung cửa hẹp-VŨ TRỌNG QUANG

Bước ra ngõ chạm tường
sự đồng lõa đồng cảm của trăng nghiêng
một chút an ủi nhiễu xạ
ánh sáng lách khe cửa
kia kìa trên bàn bày ra cuộc tập trận
mỏi mệt có thật từ lưỡi
cuộc chiến khác thương cảm hơn
kéo dài sáng sớm đêm thâu
xa hơn hai met mặc định
trên cao xác nhận tiêu cự đáy vực ngoài tầm mắt
ấy vậy con công không dám xòe cánh màu
bồ câu loanh quanh mặt sân không bay cao bầu trời
nhìn qua hồn cửa
trẻ nhỏ của mình tung tăng hôm qua
ngày mai ở ngoài khung
(hôm nay sách mở mất chữ)
tin đi tin đi
bàn tay trên trán sốt sẽ dịu
ánh sáng & bóng đêm không là một
Please follow and like us: