Vội vã-KIỀU GIANG

Em từ đó, từng bước chân vội vã,
Như đất trời, vội vã đến thiên thu,
Vội vã chân như, vội vã mây mù,
Em xa lắm, bước chân chiều vội vã,
Vội vã em xa, vội vã mây hồng,
Ôi thế kỷ những con đường vội vã,
Chân bước hẫng lang thang chiều phố lạ,
Ngày cạn cùng, vội vã một mình anh.
Cây bên đường, nhớ em, vội vã xanh,
Mùa đông cạn, mơ hoang không dám úa,
Công viên cầu kinh, mơ màu áo lụa,
Tình yêu nào, tìm vội vã chân kinh…
Anh bước đi giữa vội vã lam trình,
Kinh Bát Nhã em một mình vội vã…
Đường trần gian rất quen mà rất lạ,
Đến bao giờ ta gặp suối uyên nguyên!
Please follow and like us: