Báu vật của riêng tôi, Bí mật- LÊ VĂN HIẾU

BÁU VẬT CỦA RIÊNG TÔI

Quả cam cứ chín thế một mình đến sũng
Em tiếc nuối muộn mằn giá như gặp tôi
Gặp từ thuở mới đơm hoa ra nụ 

Gặp từ khi trái căng tròn vàng rủ 

Cành cây cong mình lắt lay chơi vơi 

Giá như có nhau từ thời khắc đó 

Tôi đã chín mọng rồi 

Giờ tôi chín mọng trong hương ngày cũ 

Quả có rụng xin rụng vào ngực tôi 

Tôi gói em vào hồn, tôi cất giấu 

Em là báu vật của riêng tôi 

 

 

BÍ MẬT

Chuyện chiếu chăn xin giấu vào tòa lâu đài bí mật 

Đừng khoe với mặt trời 

Chúng ta đã oằn mình trên cỏ 

Đừng rò rỉ với mặt trăng 

Mình đã vò nhàu đám lá 

Đừng khoe với ngọn đèn 

Em có thấy ngọn bấc kia sưng lên  

 muốn làm tàn đốm lửa 

Chúng ta đã yêu nhau trên khắp mọi vùng trời

Khi em đi máy bay, em nghĩ đến ta – em yêu, ta hóa thành đám mây lượn lờ theo chân em đó 

Khi em ra biển, em nghĩ đến ta – em yêu,  ta đã hóa thành sóng vỗ 

Khi ở đồi cao, ta nhớ em – ta yêu,  

em đã hóa thành ngọn gió vuốt ve ta  

Tòa lâu đài bí mật 

Tòa lâu đài thơ… 

Please follow and like us: