Đêm là tôi lấp đầy, Người nuôi tiếng hát đêm-TRẦN DUY TRUNG

Đêm là tôi lấp đầy

 

Tôi ngồi vào buổi chiều

chiếc yên của những con ngựa gió

xuyên qua khu rừng đám mây

 

tôi ngồi vào buổi chiều

trong bức tranh tĩnh vật sậm màu

vừa vẽ thêm một hơi trà ấm

 

chỗ những con chim sáng bay đi

tôi đến ngồi vào khoảng trống

màu nước của trăng non

 

 

Người nuôi tiếng hát đêm

đến Phương Uy

 

Trên lưng cánh rừng mọc tối

người ngồi nuôi tiếng hát đêm…

bầy dơi rung vòm ngực cỗi

đôi môi sương đỏ mềm

người mang về sông suối

thầm thỉ bờ nước hoang

người mang về bầy lông vũ xám

bay trên những dặm ngàn

người ủ mùa đông đáy mắt

rìa vực thăm thẳm đen

người ủ tàn hương mái tóc

bung biếc một nở tàn…

người ngồi câm lặng, bóng

cổ họng nước mắt tràn

người lao mình vào tiếng hót

ban mai ngập thiên đàng

Please follow and like us: