Hành trình của nhạc điệu Siguiriyá-FEDERICO GARCIA LORCA, NGU YÊN chuyển ngữ

Aconcha Sanz / Cu Ba

 

 


Giữa đàn bươm bướm cánh đen
thấy nàng da sẫm
đứng bên sương mù
sương cong hình rắn âm u.


Đất thuộc ánh sáng,
trời thuộc đất.

 

Nàng đi xao động không ngừng
vang bao âm điệu chưa từng đến đây.
tim nàng sắc lóng lánh đầy
cầm con dao nhọn trên tay cơ cầu..

 


Siguiriya, nàng muốn về đâu?
bước không phương hướng nhịp sầu băn khoăn?
tình nào góp ý bởi trăng?
để tình ấp ủ mùi Chanh hương Đào.

 


Đất thuộc ánh sáng,
trời thuộc đất.

 

 

El Paso de La Siguiriya
Entre mariposasnegras,
va una muchacha morena
junto a una blanca serpiente
de niebla.


Tierra de luz,
cielo de tierra.

 

Va encadenada al temblor
de un ritmo que nunca llega;
tiene el coraz ón de plata
y un punal en la diestra.

 


Ad ónde vas, Siguiriya,
con un ritmo sin cabeza?
Qu é luna recoger á
tu dolor de cal y adelfa?

 


Tierra de luz,
cielo de tierra.

 

 

The Passage of The Siguiriya
Bd: Cola Franzen
Among black butterflies
goes a dark girl
beside a white serpent
of mist.


Earth of light
sky of earth.

 

She goes chained to the tremor
of the rhythm that never arrives;
she has a heart of silver,
in her right and a dagger.

 


Where are you going, Siguiriya,
with a headless rhythm?
What moon will gather up,
your sorrow of lime and oleander?

 


Earth of light
sky of earth.

 

 


Giữa đàn bươm bướm cánh đen
thấy nàng da sẫm
đứng bên sương mù
sương cong hình rắn âm u.


Đất thuộc ánh sáng,
trời thuộc đất.

 

Nàng đi xao động không ngừng
vang bao âm điệu chưa từng đến đây.
tim nàng sắc lóng lánh đầy
cầm con dao nhọn trên tay cơ cầu..

 


Siguiriya, nàng muốn về đâu?
bước không phương hướng nhịp sầu băn khoăn?
tình nào góp ý bởi trăng?
để tình ấp ủ mùi Chanh hương Đào.
 


Đất thuộc ánh sáng,
trời thuộc đất.

 

 

El Paso de La Siguiriya


Entre mariposasnegras,
va una muchacha morena
junto a una blanca serpiente
de niebla.


Tierra de luz,
cielo de tierra.

 

Va encadenada al temblor
de un ritmo que nunca llega;
tiene el coraz ón de plata
y un punal en la diestra.

 


Ad ónde vas, Siguiriya,
con un ritmo sin cabeza?
Qu é luna recoger á
tu dolor de cal y adelfa?

 


Tierra de luz,
cielo de tierra.

 

 

The Passage of The Siguiriya


  Bản dịch của Cola Franzen


Among black butterflies
goes a dark girl
beside a white serpent
of mist.


Earth of light
sky of earth.

 

She goes chained to the tremor
of the rhythm that never arrives;
she has a heart of silver,
in her right and a dagger.

 


Where are you going, Siguiriya,
with a headless rhythm?
What moon will gather up,
your sorrow of lime and oleander?

 


Earth of light
sky of earth.

 

Please follow and like us: