Tháng sáu-NGUYỄN VĨNH TUYỀN

Bao xưa cũ chưa kịp kê biên

đã vội cỗi già rớt rụng

chóng vánh vậy sao

ngày qua?…

tháng Sáu vừa về

vẫn đường xa

vẫn lạc mùa lầy lội

thời gian buông trôi – Quạnh hiu, xa vắng

bước đời buông trôi – Mưa trút ầm ào

dòng người buông trôi – Nắng trào màu lửa

ta, mình buông trôi – Tóc thưa mây trắng

dùng dằng…

tháng Sáu…

ngực nõn tròn căng

năm tháng nào nhỉ

nụ môi khoé cười

người ơi…

mình ơi…

buồn vui chốn này

chính kinh nhật tụng bấy nay

hôm qua từng thấy

…và ngày mai kia

chín khắc sẻ chia

bảy giờ tiếc nuối

ngày qua rơi vãi

lòng tay gom lại

bao nhiêu dại khờ

mình đừng trễ nải tứ thơ

lỗi nhau?

gạn đáy cơn mơ…

lạc mùa…

tình đời một được mười thua

tháng Sáu vừa về dẫu nắng chua với mưa chát

hồ dễ giời đùa hai ta…

tháng Sáu mai này hồ dễ biệt xa…

 

 

Please follow and like us: