Lee Shin [Đài Loan] và một thứ cơ thể học trong nghệ thuật thị giác

Expecting/Mong Đợi

       

Trong những năm qua, những bức tranh của cô là sự phản ánh cuộc sống và niềm đam mê của cô, bao gồm các chủ đề về tình yêu, ham muốn, vẻ đẹp của đàn ông, giới tính và sự năng động của nó, sự cô độc, buồn bã, tuyệt vọng và đôi khi chỉ là một đàn mèo của cô.
Cô đã tham gia, cả trong nước và quốc tế, trong các cuộc triển lãm cá nhân và tập thể đa dạng, tại các thành phố như Taipei, Fukuoka, Busan, Hong Kong, Shanghai, and Venice . Cô cũng là một nghệ sĩ năng động tại Tai Hwa Pottery , nơi cô thiết kế và vẽ các đồ gốm khác nhau.
[…Through the years, her paintings have been the reflection of her life and passion, covering topics of love, desire, the beauty of men, gender and its power dynamics, solitude, sadness, desperation, and sometimes just of her clowder of cats.
She has participated, both domestically and internationally, in diverse individual and collective expositions, in cities such as Taipei, Fukuoka, Busan, Hong Kong, Shanghai, and Venice. She is also an active artist at Tai Hwa Pottery, where she designs and paints various potteries.
ĐỌC THÊM:
.
Please follow and like us: