Rồi sẽ tới lượt thôi-NHÃ THIÊN

tiếng dế buồn thiên cổ

trùm lên ngọn cỏ cuối mùa đã héo
rang khô những ý nghĩ chưa kịp nói
của bao thân xác
sắp hàng chờ đến lượt

cuộc chờ sau cùng của một đời
buồn thật
người làm chứng đứng lặng lẽ
cùng nỗi hãi sợ vô hình
nhìn
những tấm bọc
cuộn kín
đâu biết tới phiên ai trở thành tro bụi
đêm hoảng hốt
ôi đời người
mất còn
như bàn tay trở lật
tiếng của thê lương ngoài kia
thốn đau cả nỗi cô đơn
Please follow and like us: