Ghi chú trước giờ con gà hát , Gia vị-LÊ VĂN HIẾU

   Ghi chú trước giờ con gà hát 

Không cần ghi chú 

Em là người tình 

Không cần ghi chú  

Em là bạn ta 

Không cần ghi chú 

Em là em gái 

(Bởi vì em đang làm đàn bà) 

Không cần ghi chú 

Chiếc lá vừa rơi là chiếc lá thứ mấy
Em là người tình thứ mấy 

Mười – mười lăm – hai mươi, K
Khi yêu người tình chưa hề được đánh số. 

Không cần ghi chú 

Nụ hôn nào nồng hơn 

Nụ hôn nào tình hơn.

Hôn lén  

Hôn cái nhìn 

Hôn tư tưởng. 

Không cần ghi chú 

Nàng gần, Nàng xa
Gần xa – Không nằm trong khoảng cách. 

Có cái nhớ chỉ về trong khoảnh khắc
Rồi ghim mãi một đời 

Đám mây ngày hôm nay 

Giông giống đám mây ngày hôm qua. 

Ngọn gió hôm nay,
Mát hơn ngọn gió của ngày mai – có thể? 

Ta giống con Mèo  

Ngồi lim dim  

ngái ngủ  

Suy nghĩ gì chăng, 

Tơ tưởng gì chăng? 

Thiết nghĩ, 

Không cần ghi chú… 

Gia vị

                  Ta gia vị vào giọng nói của nàng 

một chút hành một chút ngò 

một chút rau mùi 

Ta gia vị vào sợi tóc nàng  

một chút đường  

một chút muối 

Gia vị rồi ngắm nhìn  

gia vị rồi khát thèm  

gia vị rồi khắc khoải 

Gia vị rồi nghi ngờ 

gia vị cả cái bóng của nàng 

Phải chăng không hiện hữu? 

Please follow and like us: