Mưa [1]-TRẦN DUY TRUNG

Kashinath Chawan/Ấn Đô

 

 

 

 

Buổi chiều

như cuốn sách cổ của người phương Đông

đọc tôi vào im lặng

 

hãy đọc tôi bằng sự im lặng của bạn

sự trống rỗng trong nó

 

rồi chúng ta cùng trở lại

nơi  khu vườn mọc đầy lá xanh

và đám mây

nở trong tách trà buổi sáng

Please follow and like us: