Bài thơ ngắn vô tận-FEDERICO GARCIA LORCA, NGU YÊN chuyển ngữ

Bài Thơ Ngắn Vô Tận


Đi sai đường
sẽ đến nơi ngập tuyết,
đến nơi ngập tuyết
là vài trăm năm gặm cỏ tha ma.
Đi sai đường
sẽ gặp đàn bà,
đàn bà không sợ ánh sáng,
đàn bà giết hai con gà trong một giây,
ánh sáng không sợ con gà,
gà trống không biết gáy trên tuyết.
Nhưng nếu tuyết rơi lầm con tim
có lẽ cơn gió Nồm sẽ thổi,
và từ khi gió không còn than thở
một lần nữa chúng ta lại găm cỏ tha ma. ,
Tôi thấy hai cây lúa thảm thương bằng sáp
chôn vùi trong đất thạch nham
Tôi còn thấy hai cậu bé điên loạn
khóc khi chọc thủng mắt kẻ sát nhân.
Nhưng hai không bao giờ là con số
vì chỉ là nỗi đau và bóng mờ,
là thể hiện cho điều gì vô tận,
là vách cao bao bọc xác chết,
là trừng phạt sự tái sinh và khôn cùng.
Người chết ghét số hai,
nhưng số hai ru đàn bà ngủ,
từ khi đàn bà sợ ánh sáng,
ánh sáng run trước gà trống,
những con gà trống bay trên tuyết
chúng ta lại gặm cỏ tha ma.

 

 

Pequeno Poema Infinito


Equivocar el camino
es llegar a la nieve
y llegar a la nieve
es pacer durante veinte siglos las hierbas de los cementerios.
Equivocar el camino
es llegar a la mujer,
la mujer que no teme la luz,
la mujer que mata dos gallos en un segundo,
la mujer que no teme a los gallos
y los gallos que no saben cantar sobre la nieve.
Pero si la nieve se equivoca de corazón
puede llegar el viento Austro
y como el aire no hace caso de los gemidos
tendremos que pacer otra vez las hierbas de los cementerios.
Yo vi dos dolorosas espigas de cera
que enterraban un paisaje de volcanes
y vi dos niños locos
que empujaban llorando las pupilas de un asesino.
Pero el dos no ha sido nunca un número
porque es una angustia y su sombra,
porque es la demostración de otro infinito que no es suyo
y es las murallas del muerto
y el castigo de la nueva resurrección sin finales.
Los muertos odian el número dos,
pero el número dos adormece a las mujeres
y como la mujer teme la luz
la luz tiembla delante de los gallos
y los gallos sólo saben votar sobre la nieve
tendremos que pacer sin descanso las hierbas de los cementerios

 

 

Little Infinite Poem


Bản dịch của Greg Simon và Steven F. White

 


To take the wrong road
is to arrive at snow
and to arrive at snow
is to graze for several centuries
on graveyard weeds
To take the wrong road
is to arrive at woman,
woman unafraid of light,
woman killing two roosters a second,
light unafraid of roosters,
and roosters that can’t sing on snow.
But is snow choose the wrong heart
the South Wind can come,
and since air no attention to moaning,
we’ll have to graze once more on graveyard weeds,
I saw two sad, waxen spikes of wheat
that buried a volcanic landscape,
and two crazy children
who wept as they pushed a murderer’s eyeballs.
But two has never been a number,
It is anguish and its shadow,
it is the demonstration of something else’s infinity,
and the dead man’s walls,
and the punishment of the new

unending resurrection
Dead men hate the number two,
but the number two lulls women to sleep
and since women fear light,
and light trembles before roosters,
and roosters only fly above the snow –
we’ll have to graze on graveyard weeds.

 

[trong Selected Verse]

Please follow and like us: