c h ạ Y c h Ạ Y c H Ạ Y C H Ạ Y -VŨ TRỌNG QUANG

hành hạ vận tốc về đất hứa
kẻ giữ đất hứa nói liêu xiêu
phân ly chạy tới miền đau cứa
quay về phía vô hướng quạnh hiu
trong mơ xa tắp giấc chập chùng
gối đầu kê trên đường đá cuội
khuôn mặt xanh nhạt màu lá chuối
ngôi nhà xa hút vẫy tay buông
choàng tỉnh gấp gáp đến dường nào
lớp lớp đám đông ngày nháo nhào
ở giữa hư vô trùng điệp điệp
hình như phía trước chiều xuống mau
con voi chui lọt sâu lỗ kim
con kiến mất đường về tổ kiến
tay gia quyến quờ quạng kiếm tìm
vắng mặt nơi chốn bèo rẻ rúng
ơi ới ơi thức đợi những sớm mai
mặt trời mọc cùng bước chân trẻ nhỏ
Please follow and like us: