Tiếng nước vang, Nước-NGUYỄN THÁNH NGÃ

TIẾNG NƯỚC VANG

 

Khi nhìn thấy một hạt bụi

Tôi liên tưởng đến bài haiku

Phải mang đôi kính soi mới nhìn thấy chúng

 

Những hạt bụi đang bay

Bài thơ haiku đang chuyển động

Từng hạt từng hạt

Li ti…li ti…

 

Tôi hít thở không khí

Nơi có những hạt bụi bay ngang tách trà

Nơi những bài haiku hóa thân vang lên tiếng nước

 

Đó là câu thơ nói về”con ếch”

Nhảy vào cái ao hoang

Cái tiếng “tõm” xao động ấy …

…mấy trăm năm chưa dứt

 

Dù trên nguồn hay dưới biển

Cái ao cũ là thế giới chúng ta

Con ếch là anh,

là tôi,

là từng cá thể nhảy vào…

 

Và tiếng nước vang lên

Vô thanh nhưng ai cũng nghe thấy…

 

 

NƯỚC

 

Một mầm cây đã hát

Về sự mang thai của mình

khi mặt trời cắt rốn những dòng sông…

 

LỬA

 

Cúi xuống

& đốt cháy lòng thù hận

bón tro tàn cho gốc từ bi

 

 

TU

 

Một nồi cơm đã chín

Một câu kinh đã vàng

Một bếp lửa đã tắt

Một đống tro nguội lạnh

 

Ta bắt đầu ăn

Những buổi sáng long lanh…

 

 

Please follow and like us: