Summer Wheat [Mỹ, 1977] với những thế giới mới tinh khôi

Khi được yêu cầu mô tả các tác phẩm của mình, Summer Wheat nói chúng là “xác thịt, quậy phá, xấu xa nhưng xinh đẹp” và có “một sự hỗn độn tai họa với sự thanh lịch tinh tế”. Các nhà bình luận đồng ý với cách biểu thị này về đặc tính tác phẩm của Wheat, bao gòm thiết kế điêu khắc, vẽ, và bức tranh quan trọng nhất. Wheat – người trích dẫn Sue Williams [https://en.wikipedia.org/wiki/Sue_Williams] , Caroll Dunham [https://en.wikipedia.org/wiki/Carroll_Dunham] , và Willem de Kooning [https://en.wikipedia.org/wiki/Willem_de_Kooning] như những nghệ sĩ yêu thích của mình – đã tạo ra cách thể hiện hình tượng của các cá nhân ẩn danh, sử dụng cách chọn lựa những màu sắc xung đột nhau một cách sinh động và lớp sơn dày. Cô nói rằng mình đã tìm kiếm những cách mới mẻ để đưa sơn lên vải vẽ và đã sử dụng ống tiêm, giẻ lau, và chổi. Wheaty đã sử dụng thẩm mỹ sặc sỡ và kỳ quái của mình để thực hiện phê bình xã hội, như trong bộ tác phẩm được trưng bày trong triển lãm cá nhân “Hi Lô” [http://archivelikeyou.com/en/node/30809] (2012) trong đó nhại lại các thành viên của cả tầng lớp giàu có lẫn nghèo khổ.
.
.
[When asked to describe her own pieces, Summer Wheat says they are “sensual, disturbing, ugly but beautiful,” and have a “skidrow messiness with refined elegance.” Critics have agreed with this characterization of Wheat’s work, which includes sculptural installation, drawing, and most notably painting. Wheat—who cites Sue Williams, Caroll Dunham, and Willem de Kooning as her favorite artists—makes figural depictions of anonymous individuals, using a selection of vividly clashing colors and thick impasto. She says that she looks for innovative ways to apply the paint to canvas, and has used syringes, mops, and brooms. Wheat has employed her garish and grotesque aesthetic to make social critique, as in the suite of works presented in her solo exhibition “Hi-Lo” (2012), which parodied members of both the wealthy and destitute classes.
***
***
.
Các chi tiết của bức Pound của Summer Wheat làm chúng ta nhớ đến Guernica [ Guernica (Picasso) – Wikipedia] của Picasso, cứ cho là Wheat cảm hứng từ  Picasso, nhưng ở đây, chúng ta cứ thấy những thế giới  mới tinh khôi: https://www.shulamitnazarian.com/artists/35-summer-wheat/works/1140-summer-wheat-pound-2017/ ***
***
Nhưng trong bức Heavy Lifting thì người phụ nữ được Wheat đề cao đến mức thần thoại
Không có mô tả ảnh.
Please follow and like us: