Tôi đợi em về-HUỲNH MINH LỆ

 

 

 

tôi đợi em về

sông hà thanh đã cạn

tôi đợi em về

núi bà hỏa đã cháy tan hoang

tôi đợi em về

tháp đôi đổ nát

tôi đợi em về

những ngôi mộ gió

hải minh nhơn lý còn đó hàng hàng

 

tôi đợi em về

mùa xuân lửa cháy

tôi đợi em về

hạ nắng chang chang

tôi đợi em về

những ngày giỗ chạp

mình đứng cúi đầu tay thắp nén nhanh

 

tôi đợi em về

bên cầu thị nại

người đi không về

tro cốt tiêu tan

 

Please follow and like us: