Đồng hồ ngưng chạy-FEDERICO GARCIA LORCA, NGU YÊN chuyển ngữ

Đồng Hồ Ngưng Chạy.
Tôi ngồi xuống
giữa một chỗ thời gian.
Nơi vũng nước đọng
lặng im,
một im lặng tinh khôi,
một vòng tròn khủng khiếp
nơi tinh tú
chạm vào 12 con số đen
bềnh bồng

 

 

Claro Del Reloj


Me senté
en un claro del tiempo.
Era un remanso
de silencio,
de un blanco silencio,
anillo formidable
donde los luceros
chocaban con los doce flotantes
números negros.

 


Pause of The Clock


I sat down
in a space of time.
It was a blackwater
of silence,
a white silence,
a formidable ring
wherein the stars
collided with the twelve floating
black numbers


Bản dịch cua Stanley Read

 

[trong Selected Verse]

 

Please follow and like us: