Một bài thơ không đặt tên-QUỲNH IRIS DE PRELLE

Khổ đau của những người đàn bà da vàng

chồng chồng chất chất

chả thể tan biến đi

không thể hết buồn

mà thành cái ác

đốt trụi con

cắt chym chồng

oán hận những người đàn bà khác

thành máu đen đặc quánh

bủa vây

 

Khổ đau của những người đàn bà da vàng

không ở vùng nhiệt đới

quạnh quẽ

lặng im

bên những dòng người

cô độc

hạnh phúc không đủ đầy cho những ước mơ

chật chội trong tim

vội vàng lưu luyến

Please follow and like us: