Hàng hàng lớp lớp-VŨ TRỌNG QUANG

“Ôi những cánh đồng quê chảy máu
Dây thép gai đâm nát trời chiều” (*)
gai nhọn thế kỷ trước còn giăng
khẩu hiệu muôn năm chồng và chống
máu vẫn tuôn
cô lập tận cùng tận ngại ngùng chi
cô lập hàng hàng lớp lớp ngại ngùng chi
siêu nhỏ xíu ắt xuyên thấu ngại ngùng chi
không làm khó William Shakespeare phương Tây cởi mở
Roméo lên ban-công tìm Juliet bạo liệt
hào quang bi kịch
phương Đông Nguyễn Du trằn trọc tới
gan dạ Thúy Kiều trèo qua lễ giáo
“Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình” (**)
ba tram năm sau còn vượt
(đâu có nguy cơ đó có lối ra)
sáng điểm tâm chạm tường
bữa trưa vây quanh im ắng
bữa xế hướng phố những ngày mưa
nhìn đi nhìn đi hệt hình ảnh năm xưa
thời dịch giã cùng thời giặc giã Mậu Thân bi thảm
rào chắn số phận nhân gian trả lại nhân gian
 —-
(*) Thơ Nguyễn Đình THi
(**) Thơ Kiều,
Please follow and like us: