Quơ tay lượm mảnh thu không-NHÃ THIÊN

ly nữa hữ
căm căm bóng thu sầu
thèm một tiếng nhắc
mà bạn ta đã mang đi rồi
theo cơn lũ
*
nhớ thiệt
nghiêng tĩn rượu
chiết tình
khúc vô thinh rơi trong giọt rót
rớt long tong đàn địch đêm sâu
*
còn đó
đêm có câu thơ trăng vỡ
lóng ngóng quơ tay lượm mảnh thu không
nào ngỡ
ai đi
ai uống với người còn
*
lặng lẻ ném nắm đất
nắng rớt sau núi
*
ngày qua
đời qua
để lại
đâu đó tiếng khà
*
ly nữa hữ
hỏi một mình
ngoài đêm thêm một mùa lá
Please follow and like us: