Tuổi hai mươi-HUỲNH MINH LỆ

ở cát tường những ngày làm thầy giáo
tu hú kêu rộn rã mùa chà là
tuổi hai mươi bắt đầu tập nói xạo
chiều ngó lung lên đỉnh ngọn núi bà
tuổi hai mươi trốn dưới nhiều mặt nạ
học trò hiền như lúa thóc ngoài đồng
tập học nói với những từ rất lạ
thương học trò công thức dạy cho xong
buổi giao thời lộ ra nhiều tráo trở
nhân nghĩa không bằng tem phiếu quốc doanh
học trò thương cho bó rau nải chuối
núi vẫn xanh sao núi đã đoạn đành
những khuôn mặt mang cửa hàng mậu dịch
học trò kiêm lao động chính vinh quang
cuối học kỳ môn toán còn thiếu điểm
thầy thông cảm cho lúa đã chín vàng …
22.05.2021

Please follow and like us: