Mắt ngủ mắt thức , Tóc trên đầu động cựa -LÊ VĂN HIẾU

Mắt ngủ mắt thức 

Muốn chui vào máy tính 

Và kéo banh-ta-lông nó ra 

Nàng vừa xuất hiện 

Nàng lại mất hút 

Nàng trốn trong khúc dây điện, 

Nàng trốn trong vi mạch nào đâu đấy 

Nàng nhỏ hơn con muỗi 
Nhiều con muỗi bay nhoạng trong màn hình  * 

Ta muốn chui vào máy tính 

Không phải để ẩn nấp cùng nàng 

Không phải để tình tự cùng nàng 

Trong máy có cõi nào thơ mộng 

Có chỗ nào thi vị như
Đồi gió hú của ta T
Trong máy có thứ bùa ngải nào
Mà mê hoặc?


Nàng vừa mỉm cười với ta
Nàng vừa vẫy tay chào ta
Nàng vừa bước ra khỏi màn hình
Rồi ôm chầm lấy ta
Bỏng rát
Ta lịm dần lịm dần T
Ta lim dim con mắt
Con mắt ngủ
Con mắt thức
Và nàng đã mất hút… 

 

 

Tóc trên đầu động cựa 

Nằm trên tổ chim cu trên ban công vọc mát
Thèm gần hơn tiếng líu ríu ban mai 

Cái mỏ con chim, cái mỏ con chim vừa quẹt
Vừa tha cộng tóc ta bay 

Cộng tóc ta bện cùng cộng cỏ 

Đan thành chiếc tổ treo cây 

Tóc nâng trứng và tóc nâng gió 

Nâng cái hiu hiu mà ngất ngây 

Nâng cái ấp iu nâng cả mùa sinh nở 

Hóa mình thành cộng cỏ sợi rơm 

Đêm đêm tóc trên đầu ta động cựa 

Nó thèm cái va quẹt của con chim? 

 

 

Please follow and like us: