Anh chết lúc hừng đông-FEDERICO GARCIA LORCA, NGU YÊN chuyển ngữ

 


Đêm có bốn mặt trăng
và một cây cô quạnh
một bóng cô đơn
một chim cô độc.
Tôi tìm vào thân xác
dấu vết bờ môi em.
Suối nước hôn gió thổi
sẽ không chạm vào nhau.
Tôi nhớ mãi chữ “Không” của lần em từ chối
giữ chặt trong lòng tay,
như giữ trái chanh sáp
gần phai màu.
Đêm với bốn mặt trăng
và một cây đơn chiếc.
Trên đỉnh nhọn
Ôi, tình yêu quay cuồng!

 

 

Murio Al Amanecer


Noche de cuatro lunas
y un solo árbol,
con una sola sombra
y un solo pájaro.
Busco en mi carne las
huellas de tus labios.
El manantial besa al viento
sin tocarlo.
Llevo el No que me diste,
en la palma de la mano,
como un limón de cera
casi blanco.
Noche de cuatro lunas
y un solo árbol,
En la punta de una aguja,
está mi amor ¡girando!

 

 

He Died At Dawn


Night of four moons
and one lone tree,
with one lone shadow
and one lone bird.
I seek in my flesh
the tracks of your lips.
The fountain kisses the wind
without touch.
I carry the No that you gave me
in the palm of my hand,
like a lemon of wax
almost white.
Night of four moons
and one lone tree.
On a pin’s point
my love is spinning!

 


[Bản dịch của Greville Texido]

 

 

 

Please follow and like us: