Thơ cổ điển-UYÊN NGUYÊN

TÌNH ( 2 )

đông tàn hoa trước vị

vân yên bách khiên kỳ

tha hương vô niệm vấn

yếm trần hồ nhiên nhi

 

kì mị cố nhân lai

kì giác chiêm bất dĩ

ư tình khởi chung cuộc

hư ảnh nhậm do chi

15/ 08/ 21

 

 

HƯ TỰ

 

cư bất an hề quy diệc nan

thùy hương thiên lý mặc cơ hàn

kỳ tử phong thành vô bệnh dĩ

cầu sinh hà tự tại nhân gian

 

thiên địa vô tình vong sở trú

thời không tuyệt lộ ngục mang mang

hiêu hiêu chúng khẩu đồng ngôn xuất

hư tự kim thì ký thạch khan

 

Sydney , mùa dịch…
19/08/21

 

 

THÍNH VŨ

 

phong xuy vũ đả tam diệp thư

cô yên tử lí hốt bằng hư

nhất lũ hương sầu mi thâm tỏa

kỷ đa thời túy mộng yến cư

 

 

niệu niệu tàm ti thiên địa khấp

li li dã thảo ngã thu tư

thính đắc nhân quần lâm tử lộ

man man trường dạ tứ phi từ

 

Sydney
24/08/21
( đại dịch , đêm nằm đọc sách nghe mưa …)

 

 

CỬU NGUYỆT *

tất ni** cửu nguyệt đào hoa khai

hỗn hào thảo thụ ngã khô cai

tư hương tâm tử thiên biên ngoại

phong vũ tiêu tiêu xuân một lai

 

biệt vấn dư hà phương xuy đáo

ta tư ngã dục ẩm hoan hai

nhất thời dịch lệ vô bằng hữu

thử địa xuân bai thấp tửu đài

 

02/09/21

* Cửu nguyệt : tháng 9 Dương lịch bắt đầu mùa Xuân Australia .
** Tất ni : Sydney.

 

 

GIÓ TÂY *

 

men chữ đường xa mưa gió cất

ủ thơm hoài niệm nắng ngu ngơ

thơ lay mộng tứ say hình sắc

vút giữa thinh không nét bút ngờ

 

cốc rượu tay lơi từng ngụm nhớ

ai đêm phố thức điệu kèn ma

hớp gió Tây buồn bao cớ sự

sao niềm vui chẳng mấy khi thơ

 

mùa xuân tháng chín xuân chưa chín

nam bán cầu xa lắc nẻo xa

đào rụng hết , red bottle brush

đỏ rựng nào môi nắng mới pha

 

Sydney
20/09/21

* gió Tây : tháng 9 Dương lich có
gió Tây rất lạnh –  the chilly westerly wind

 

Please follow and like us: