Uống rượu với sợi tóc, Về với sông -LÊ VĂN HIẾU

Uống rượu với sợi tóc 

Đêm qua uống rượu với sợi tóc 

Sợi tóc ẩn mình trong đáy ly 

Sợi tóc người đàn bà sao tẩm thuốc

Sợi tóc cô bán rượu 

Sợi tóc của trí tưởng? 

Tôi vừa ngấm men 

Vừa bị sợi dây diều bé thơ cột chặt 

Vừa chạm vào đầu ngón tay 

Ngón mân mê tà áo 

Ngón vân vê lọn tóc 

Và mái tóc vắt vai 

Buông xõa chờ đợi 

Tôi ngồi một mình 

Nhấm nháp sợi tóc 

Tự ngấm một cuộc hẹn 

Chưa định trước? 

Về với sông 

Em lại về với sông 

Ta xuống biển tìm em hoài 

Mà không thấy 

Nội mình đã không còn 

Có còn đâu trái ổi 

Em nhớ không?
T
rái ổi chín lựng trên má em
Trái ổi ngọt lịm trên môi em  

Trái ổi thật đẹp trong mắt  

Em nhớ không
Khi Nội vuốt vuốt bàn tay em  

Là Nội muốn cầm thật chặt 

Bàn tay anh đã cười  

Em nhớ không 

Khi em – có con – em về 

Mắt Nội đã buồn buồn 

Trái ổi đã buồn buồn 

Chỉ có bàn tay anh  

bế con em  

và từng móng tay  

đã khóc. 

Please follow and like us: