Những bông hoa mùa trần gian [1] -TRẦN DUY TRUNG

Luci Pina /Anh

 

 

 

Nở ra

và thơm vào bất tận

chúng ta

những.bông.hoa.mùa.trần.gian

 

chúng ta nở vào nhau-

ngày cưới

chúng ta nở vào nhau-

thơm thơm

những đứa con của Trời

 

và đôi khi

chúng ta nở vào nhau

im lặng

 

anh đàn ông rồi

còn lớn thêm

em đàn bà rồi

vẫn đẹp thêm…

 

như hai bông hoa

chúng ta nở vào nhau

bất tận

 

Please follow and like us: